Audio

Irish Women’s Convention 2012
Irish Women’s Convention 2013
Irish Women’s Convention 2014
Irish Women’s Convention 2015
Theme: Holding on to Hope
Irish Women’s Convention 2016
Theme: Matters of the Heart
Irish Women’s Convention 2017
Theme: The Life of Blessedness
Irish Women’s Convention 2018
Theme: Love in Hard Places
Irish Women’s Convention 2019